Three figures published in:
Immunological Network in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma-A Prognostic Tool Beyond HPV Status. Fialová A, Koucký V, Hajdušková M, Hladíková K, Špíšek R. Front Oncol. 2020 Sep 15;10:1701. doi: 10.3389/fonc.2020.01701. eCollection 2020.

Designed for Dr. Anna Fialova (Sotio, a.s., Praha, Czech Republic).