Úvod » Buněčné reprogramování

Buněčné reprogramování

Návrh obálky pro článek „Buněčná plasticita u Caenorhabditis elegans: Od indukovaného reprogramování buněk k přirozenému“ publikovaném v časopise Genesis.  Transdiferenciace je reprogramování diferenciované buňky jednoho typu v plně diferencovanou buňku jiné tkáně.  U háďátka  Caenorhabditis elegans probíhá epiteliálně-neuronová transdiferenciace (tlačítko „Reset“) přirozeně během vývoje každého jedince.

Návrh obálky zobrazující reprogramování buněčného osudu byl vybrán časopisem Genesis pro titulní stranu lednového čísla roku 2012.

Navštivte stránky časopisu Genesis:
onlinelibrary.wiley.com