Úvod » Vývoj genetických sexing linií u obaleče jablečného

Vývoj genetických sexing linií u obaleče jablečného

BioGraphix vytvořil schématickou ilustraci znázorňující „Vývoj genetických sexing linií u obaleče jablečného“. Ilustrace byla navržena pro přednášku entomologa a cytogenetika Prof. Františka Marce z Entomologického ústavu v Českých Budějovicích.

Pokud si chcete prečíst více, navštivte internetové stránky jeho laboratoře:

http://www.entu.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-molekularni-biologie-a-genetiky/laborator-molekularni-cytogenetiky/