Úvod » Regulace metamorfózy hmyzu

Regulace metamorfózy hmyzu

Přímá proměna larev ploštice v dospělce je srovnána s dvoustupňovou metamorfózou brouků, jejichž larvy se vyvíjí do stádia dospělce přes stádium kukly. Tyto vývojové přechody závisí na změnách činnosti hormonů a genů, znázorněných pomocí křivek. Ilustrace doprovází článek Konopové a kol. v časopise PLoS ONE (2011).

Publikace:

Konopova B, Smykal V, Jindra M (2011) Common and distinct roles of juvenile hormone signaling genes in metamorphosis of holometabolous and hemimetabolous insects PLoS ONE 6: e28728. DOI: 10.1371/journal.pone.0028728