Úvod » Záhada metamorfózy

Záhada metamorfózy

Larvy hmyzu s přímým vývojem, např. ploštic, se podobají dospělcům. Naproti tomu specializované larvy hmyzu s úplnou proměnou, jako jsou brouci, nejprve tvoří kukly, než dospějí. Ilustrace byla připravena pro konferenční přednášku Prof. Marka Jindry, jehož tým se zabýval problematikou, která je po staletí záhadou, a sice původem stádia kukly.