Úvod » Popularizační brožura o vědě na jihu Čech

Popularizační brožura o vědě na jihu Čech

BioGraphix připravil obrázek pro brožuru, která představuje vědecké strategie a úspěchy výzkumu Biologického centra, Akademie věd ČR.

Ilustrace znázorňuje „Objev receptoru pro juvenilní hormon.“ Vliv juvenilního hormonu (JH) na proměnu hmyzích larev v dospělce je znám již 80 let, ale molekulární mechanismus účinku JH byl donedávna záhadou. Dlouho se totiž nedařilo nalézt receptor pro tento důležitý hormon veškerého hmyzu a ostatních členovců. Tým pod vedením profesora Marka Jindry prokázal, že JH řídí metamorfózu a také rozmnožování hmyzu prostřednictvím proteinu Met, do jehož receptorové kapsy se JH s vysokou afinitou váže. Tento výsledek je zásadní pro poznání biologie členovců, kteří tvoří hlavní podíl živočišné biomasy v mořích a na souši. Znalost receptoru JH je také klíčem k pochopení účinku insekticidů napodobujících účinek JH.