Úvod » Nabídka

Nabídka

Kdo jsem a co nabízím?

Vystudovala jsem molekulární biologii a genetiku v České republice (na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích). Po získání Ph.D. jsem strávila tři roky na postdoktorské praxi ve Francii (Strasbourg, IGBMC) a tři a půl roku na  postdoktorské stáži v Německu (Berlín, MDC). Vědecká kariéra, která vyžaduje přípravu prezentací, psaní manuskriptů a grantových žádostí, mě přivedla k vektorové grafice a úpravě obrázků. Získala jsem potřebné dovednosti pro práci s grafickými programy CorelDraw a Adobe Photoshop, které hlavně používám při své práci.

Mou snahou je poskytovat ilustrace na zakázku ostatním vědcům, ušetřit jim tím čas a hlavně jim tím umožnit věnovat se čistě výzkumné činnosti.

Nabízím:

 • Ilustrace do posterů, prezentací, publikací, grantových přihlášek, výukových materiálů, pro webové stránky
 • Návrhy na obálky časopisů
 • Letáky
 • Design loga pro týmy či konference
 • Konzultace při kompozici obrázků do panelů pro publikace

Výhodou je, že se zákazníci mohou vyjadřovat ke zhotovení zakázky během její realizace a tím ji modifikovat dle svých představ. Mé biologické vzdělání a vědecká praxe usnadňují specifikaci zakázky a umožňují mi improvizovat během její realizace.

Jak probíhá realizace?

 1. První schůzka či korespondence – Představení zakázky. O jakou ilustraci se bude jednat?
  Má být ilustrace co nejrealističtější či zjednodušená? Co má zdůraznit? Budou poskytnuty podklady zákazníkem (fotografie, doposud používaná schémata)? Jaké bude použití dané ilustrace (bude doprovázená textem či nikoli)? V jakém rozlišení bude vyžadována? Ideální je náčrtek na papíře od zákazníka, při němž dojde k utřídění představy, stanovení priorit, popř. detailů, které na první pohled nevyplynou. Stanovení předběžné ceny.
 2. Dohledání materiálů a vlastní realizace. Pokud zákazník nedodá dostatek materiálů, zajistím je v rámci zakázky sama, může se např. jednat o fotografie určitého druhu hmyzu, anatomické detaily, apod. Zhotovím první návrh. Je možné, že během realizace budu mít další otázky k použití kresby a na požadavky zákazníka. Úzká komunikace se zákazníkem urychlí a zefektivní realizaci a zvýší pravděpodobnost, že již první návrh se bude co nejvíce podobat jeho představě. Stanovení reálné ceny.
 3. Předložení prvního návrhu, zásadní korekce. Diskuse prvního návrhu se zákazníkem, definování nedostatků, možných změn.
 4. Předložení přepracovaného návrhu, doladění drobných změn. Tato fáze by neměla obsahovat dramatické zásahy do ilustrace, ale spíše kosmetické změny a úpravy.
 5. Dodání ilustrace. Poté, co je kresba zhotovena a odsouhlasena zákazníkem, dodám ilustraci v požadovaném rozlišení ve formátu jpg nebo tiff.
 6. Poděkování/citace. Součástí spolupráce je uvedení BioGraphix v prezentacích či publikacích (pro prezentace dodám logo BioGraphix).